Mapa d’entitats i serveis per la discapacitat de Sabadell

Presentació

L’Ajuntament de Sabadell, amb el suport de la Diputació de Barcelona, us dona la benvinguda al Mapa de Serveis i Recursos per a la Població amb Discapacitat de la ciutat de Sabadell.

L’actual mapa de serveis i recursos agrupa més de 20 entitats i gairebé 100 serveis i recursos dirigits a la població amb discapacitat a la ciutat de Sabadell.

Aquest aplicatiu us permetrà conèixer la ubicació de les entitats del tercer sector que treballen amb persones amb discapacitat així com també els serveis i recursos que ofereixen segons l’àmbit d’actuació i el tipus d’activitats i el col·lectiu de persones dirigida que es realitzen a Sabadell. 

Si sou part d’una entitat que participa actualment en el Mapa de Serveis i Recursos per a la Població amb Discapacitat de la ciutat de Sabadell i voleu fer algun canvi en les dades existents, posa’t en contacte a través d’aquest correu oficinadiscapacitat@ajsabadell.cat per modificar aquestes dades.

Gràcies per la seva visita!

La difusió d’aquestes dades ha estat consentida per les entitats participants per la creació i ús d’aquest aplicatiu i es troben protegides en conformitat amb el LOPDGDD- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia de drets digitals(BOE-A-2018-16673). En qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigida a: oficinadiscapacitat@ajsabadell.cat